Integritetspolicy

Rewinner AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen.

Rewinner AB samlar in och sparar uppgifter om sina kunder och leverantörer samt deras företrädarera för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster och därmed förenliga förpliktelser såsom köp, fakturering, sälj och tillhandahållande av stöd.

Rewinner AB sparar dina uppgifter max ett år efter avslutad relation om inte lagkravet kräver att vi måste spara dem längre.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi sparat om dig och/eller ditt företag eller om du vill ändra eller ta bort information som vi sparat om dig eller ditt företag, vänligen kontakta Rewinner AB skriftligen per e-mail info@rewinner.se eller per post Rewinner AB, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

Privacy Policy

Rewinner AB is responsible for processing your personal data, and processes your personal data in accordance with (EU) 2016/679, the GDPR / General Data Protection Regulation.

Rewinner AB collects and saves information about its customers and suppliers as well as their representatives in order to provide our products and services and thus compliant obligations such as purchase, invoicing, sales and provision of support.

Rewinner AB saves your data up to one year after completion of the relationship unless the legal requirement requires us to save them even further.

If you want information about the personal information we have saved about you and / or your company or if you want to change or delete the information we have saved about you or your company, please contact

Rewinner AB by e-mail info@rewinner.se or by post Rewinner AB, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.